S.C. ACTUAL CONSULTING S.R.L.

"PROFESIONALISMUL CALITATII"

Servicii

Servicii de management al firmei

 • Rezervari, denumiri societăţi comerciale, fuziuni, modificari acte constitutive
 • Intocmirea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, majorări sau diminuări de capital social
 • Consultanţă, management fiscal
 • Servicii privind relaţiile cu Oficiul Registrului Comerţului;
 • Planuri de afaceri
 • Management al afacerii
 • Consultanţă privind investiţiile, achiziţiile
 • Administrare societati, administrare judiciara
 • Lichidarea societaţilor comerciale, asociaţii, fundaţii, PAS-uri, etc;

Servicii de audit financiar

 • Efectuarea de audit financiar

 

 

Servicii de audit intern

 • Evaluări patrimoniale
 • Evaluari de proprietati si firme
 • Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege
 • Studii de fezabilitate
 • Planuri de afaceri
 • Reprezentanţă fiscală
 • Consultanţă fiscală

 

Alte servicii

 • Organizarea de cursuri de perfecţionare a pregatirii profesionale pentru iniţierea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
 • Întocmirea documentaţiei şi acordarea de consultanţă pentru granduri din fonduri ale instituţiilor publice( Fonduri structurale, ministere, autorităţi locale, fundaţii, etc);
 • Documentaţii complete privind fuziunea, dizolvarea, lichidarea societăţilor comerciale;
 • Servicii complete de resurse umane;
 • Publicitate; Editura financiar-fiscala;